WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.

Globaal gezien onderscheiden we een aantal soorten grensoverschrijdend gedrag: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, bedreiging, belediging en mishandeling.

WAT ALS IK ERMEE TE MAKEN KRIJG?

 

> SPORTERS

Als sporter heb je recht op een veilige en positieve sportcultuur. Je geniet van bewegen in je vrije tijd en misschien ben je ook nog actief als vrijwilliger. Jij kunt ook meehelpen die sportieve plek te creëren, met je eigen houding en gedrag. En als het misgaat, staan we in de sport voor je klaar om je te helpen.

Je kan een melding doen bij het bestuur van je vereniging via info@weespbasketbal.nl

Als je dat niet prettig vindt mag je ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NBB of het Centrum Veilige Sport Nederland.

Lisette Bavelaar van Versa Welzijn kan ondersteunen als het binnen de sportclub niet lukt, omdat de vertrouwenspersoon bijvoorbeeld te dichtbij de persoon staat die de melding doet of waar de melding over gaat.

Haar telefoonnummer is: 06-82268771

 

Als laatste optie is het nog mogelijk een melding anoniem te doen. Dit kan bij de NBB, via SpeakUp NBB, of bij het Centrum Veilige Sport Nederland via SpeakUp CVSN. Bij een anonieme melding kunnen we met je meedenken hoe de situatie gestopt kan worden. Voor onderzoek is het wel moeilijker om een goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd.

Zie voor meer informatie over een melding of klacht indienen, de website van Centrum Veilige Sport Nederland.

PLATFORM SPORTERS HELPEN SPORTERS

Daarnaast is er nu ook een Platform Sporters Helpen Sporters dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag verder helpt. Meer informatie vind je op sportershelpensporters.nl.

 

> BESTUURDERS EN BEGELEIDERS

Jullie zijn de ogen en oren binnen de sportclub en verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat. Naast het vormgeven en uitzetten van goede preventieve maatregelen heb je de verantwoordelijkheid over je leden. En als het mis gaat onderneem je actie.

Voor meer informatie ga je naar de website van Centrum Veilige Sport Nederland.

 

 

 

 

Deze website maakt gebruikt van cookies. Bekijk onze privacy verklaring.